Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.278

Verš

ye līlā-amṛta vine,khāya yadi anna-pāne,
tabe bhaktera durbala jīvana
yāra eka-bindu-pāne,
utphullita tanu-mane,
hāse, gāya, karaye nartana

Synonyma

ye — ten, kdo; līlā — zábav Pána Kṛṣṇy a Caitanyi Mahāprabhua; amṛta vine — bez nektaru; khāya yadi anna-pāne — když jí pouze obyčejné obiloviny; tabe — potom; bhaktera — oddaných; durbala jīvana — život zeslábne; yāra — čehož; eka-bindu-pāne — když vypije jednu kapku; utphullita tanu-mane — tělo a mysl se rozjaří; hāse — směje se; gāya — zpívá; karaye nartana — tančí.

Překlad

Jedením obilovin člověk zesílí, ale oddaný, který jí pouze obyčejné obiloviny, aniž by si vychutnával transcendentální zábavy Pána Caitanyi Mahāprabhua a Kṛṣṇy, postupně zeslábne a poklesne z transcendentálního postavení. Pokud však někdo vypije pouhou kapku nektaru Kṛṣṇových zábav, jeho tělo i mysl rozkvetou, a začne se smát, zpívat a tančit.

Význam

Každý oddaný, který je spojený s hnutím pro vědomí Kṛṣṇy musí číst všechny knihy, které jsme přeložili (Caitanya-caritāmṛtu, Śrīmad-Bhāgavatam, Bhagavad-gītu a ostatní), jinak bude po nějaké době pouze jíst, spát a poklesne ze svého postavení. Tím by přišel o příležitost dosáhnout věčného a blaženého života na úrovni transcendentálního štěstí.