Skip to main content

Synonyma

amṛta vine
bez nektaru — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.278
bhakti vine
bez oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.21
bez oddané služby. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.56
kṛṣṇa-bhakti vine
bez oddané služby Kṛṣṇovi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.29
kṛṣṇa-śakti vine
bez Kṛṣṇovy energie — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.14
tomāra prasāda vine
bez Tvé zvláštní milosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.115
tāṅhā vine
bez Něho — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.43
vine
bez — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.204, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.267, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.59
kromě — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.229
vyjma. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.199
vyjma — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.237
īśvara-śakti vine
bez pomoci energie Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.260

Filter by hierarchy