Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.59

Verš

‘hariḥ’-śabde nānārtha, dui mukhyatama
sarva amaṅgala hare, prema diyā hare mana

Synonyma

hariḥ-śabde — slovem hari; nānā-artha — různé významy; dui — dva; mukhya-tama — hlavní; sarva — vše; amaṅgala — nepříznivé; hare — odebírá; prema diyā — extatickou láskou; hare — přitahuje; mana — mysl.

Překlad

„Slovo ,harì má mnoho významů, ale dva z nich jsou nejdůležitější. Jedním je, že Pán odebírá oddanému vše nepříznivé, a druhým je, že přitahuje mysl extatickou láskou k Bohu.“