Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.313

Verš

ahaṁ vedmi śuko vetti
vyāso vetti na vetti vā
bhaktyā bhāgavataṁ grāhyaṁ
na buddhyā na ca ṭīkayā

Synonyma

aham — já (Pán Śiva); vedmi — znám; śukaḥ — Śukadeva Gosvāmī; vetti — zná; vyāsaḥ — Vyāsadeva; vetti — zná; na vetti — nebo nemusí znát; bhaktyā — oddanou službou (vykonávanou devíti různými způsoby); bhāgavatamBhāgavata Purāṇu (zvanou Paramahaṁsa-saṁhitā, dílo, které čtou ti nejvyšší transcendentalisté); grāhyam — přijmout; na — ne; buddhyā — takzvanou inteligencí nebo experimentálním poznáním; na — ani; ca — také; ṭīkayā — vymyšleným komentářem.

Překlad

„(Pán Śiva řekl:) ,Já mohu znát Śrīmad-Bhāgavatam, Śukadeva Gosvāmī ho může znát, Vyāsadeva ho může, ale nemusí znát. Tuto neposkvrněnou Purāṇu, Śrīmad-Bhāgavatam, lze však v každém případě poznat jedině prostřednictvím oddané služby, nikoliv hmotnou inteligencí, spekulativními postupy či z vymyšlených komentářů.̀  “

Význam

Oddaná služba zahrnuje devatero různých postupů, počínaje nasloucháním, opěvováním a vzpomínáním na činnosti Pána Viṣṇua. Śrīmad-Bhāgavatam, který je neposkvrněnou Purāṇou určenou pro transcendentalisty (paramahaṁsy), může pochopit jedině ten, kdo začal vykonávat oddanou službu. Takzvané komentáře jsou za tímto účelem k ničemu. Védský pokyn říká yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau. Celá védská literatura tvrdí, že Śrīmad-Bhāgavatam je třeba se naučit od osoby bhāgavaty a k jeho pochopení je nutné vykonávat čistou oddanou službu. Takzvaní sečtělí učenci nebo gramatici Śrīmad-Bhāgavatam pochopit nemohou. Śrīmad-Bhāgavatam nemůže pochopit nikdo jiný než ten, kdo rozvinul čisté vědomí Kṛṣṇy a slouží čistému oddanému, duchovnímu mistrovi.