Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.180

Verš

kiṁvā ‘dhṛti’-śabde nija-pūrṇatādi-jñāna kaya
duḥkhābhāve uttama-prāptye mahā-pūrṇa haya

Synonyma

kiṁvā — nebo; dhṛti-śabde — slovem dhṛti; nija — vlastní; pūrṇatā-ādi — dokonalost a tak dál; jñāna — poznání; kaya — říká; duḥkha-abhāve — v nepřítomnosti veškerého hmotného utrpení; uttama — nejlepší; prāptye — získáním; mahā-pūrṇa haya — stane se naprosto dokonalým.

Překlad

„Slovo ,dhṛtì se také používá pro toho, kdo má dokonalé poznání. Ten, kdo nemá žádné hmotné touhy, protože dosáhl lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství, nabývá nejvyšší úrovně dokonalosti, zvané mahā-pūrṇa.“