Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.179

Verš

kirāta-hūnāndhra-pulinda-pukkaśā
ābhīra-śumbhā yavanāḥ khaśādayaḥ
ye ’nye ca pāpā yad-upāśrayāśrayāḥ
śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ

Synonyma

kirāta — domorodci zvaní Kirātové; hūna — Hūnové; āndhra — Āndhrové; pulinda — Pulindové; pukkaśāḥ — Pukkaśové; ābhīra — Ābhīrové; śumbhāḥ — Śumbhové; yavanāḥ — ti, kdo nenásledují védská přikázání a jedí hovězí maso; khaśa-ādayaḥ — Khaśové a jiní; ye — ti, kdo; anye — podobní; ca — také; pāpāḥ — hříšní lidé; yat — Nejvyšší Osobnosti Božství; upāśraya — oddaných; āśrayāḥ — když přijmou útočiště; śudhyanti — očistí se; tasmai — Jemu, Pánu Viṣṇuovi, díky kterému se očistí; prabhaviṣṇave — Pánu Viṣṇuovi, nejmocnějšímu; namaḥ — uctivé poklony.

Překlad

„  ,Protože je Pán svrchovaně mocný, mohou se Kirātové, Hūnové, Āndhrové, Pulindové, Pukkaśové, Ābhīrové, Śumbhové, Yavanové, příslušníci ras Khaśů i jiní hříšní lidé očistit přijetím útočiště u oddaných Pána. S úctou se Mu klaním.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.4.18). Verš vyslovil Śukadeva Gosvāmī, když od něho Parīkṣit Mahārāja chtěl vysvětlit stvoření. Při skládání poklon Nejvyšší Osobnosti Božství popsal Śukadeva Gosvāmī neomezené energie Pána Viṣṇua, který může očistit zde vyjmenovaná stvoření nízkého původu.