Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.145

Verš

jñāna-vairāgyādi — bhaktira kabhu nahe ‘aṅga’
ahiṁsā-yama-niyamādi bule kṛṣṇa-bhakta-saṅga

Synonyma

jñāna — cesta poznání; vairāgya-ādi — cesta odříkání a tak dále; bhaktira — oddané služby; kabhu — kdykoliv; nahe — ne; aṅga — část; ahiṁsā — nenásilí; yama — ovládání smyslů a mysli; niyama-ādi — omezení a tak dále; bule — chodí; kṛṣṇa-bhakta-saṅga — ve společnosti oddaného Kṛṣṇy.

Překlad

„Cesta spekulativního poznání a odříkání není pro oddanou službu podstatná. Oddaného Pána Kṛṣṇy doprovázejí dobré vlastnosti, jako je nenásilí a ovládání mysli a smyslů, samy od sebe.“

Význam

Začínající oddaný nebo obyčejný člověk má někdy vysoké mínění o spekulativním poznání, askezi a odříkání a považuje je za jedinou cestu vedoucí k pokroku v oddané službě. To však není pravda. Cesta poznání, mystické yogy a odříkání nemá s čistou duší nic společného. Tomu, kdo je dočasně v hmotném světě, mohou tyto postupy trochu pomoci, ale čistý oddaný Kṛṣṇy je nepotřebuje. Tyto činnosti v hmotném světě končí hmotným požitkem nebo splynutím se září Nejvyššího. S věčnou láskyplnou službou Pánu nemají nic společného. Pokud se někdo vzdá spekulativního poznání a zapojí se do oddané služby, dosáhl dokonalosti. Oddaný spekulativní poznání, zbožné činnosti ani mystickou yogu nepotřebuje. To vše je automaticky přítomné, pokud Pánu prokazujeme transcendentální láskyplnou službu.