Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.133

Verš

nā dileka lakṣa-koṭi,sabe dilā āṅkhi duṭi,
tāte dilā nimiṣa-ācchādana
vidhi — jaḍa tapodhana,
rasa-śūnya tāra mana,
nāhi jāne yogya sṛjana

Synonyma

dileka — nedal; lakṣa-koṭi — tisíce a milióny; sabe — jen; dilā — dal; āṅkhi duṭi — dvě oči; tāte — na nich; dilā — dal; nimiṣa-ācchādana — pokryv očními víčky; vidhi — stvořitel; jaḍa — tupý; tapaḥ-dhana — výsledky askeze; rasa-śūnya — bez šťávy; tāra — jeho; mana — mysl; nāhi jāne — nezná; yogya — správné; sṛjana — tvoření.

Překlad

„Když ten, kdo se dívá na Kṛṣṇovu tvář, kvůli tomu začne být nespokojený, myslí si: ,Proč mi stvořitel nedal tisíce a milióny očí? Proč mi dal jen dvě, a ještě navíc rušené mrkáním, které mi brání vidět Kṛṣṇovu tvář neustále?̀ Tímto způsobem obviňuje stvořitele, že je kvůli své askezi suchý a bez šťávy. ,Stvořitel je pouze chladný výrobce a neví, jak věci správně tvořit a umísťovat.̀  “