Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.266

Verš

jagṛhe pauruṣaṁ rūpaṁ
bhagavān mahad-ādibhiḥ
sambhūtaṁ ṣoḍaśa-kalam
ādau loka-sisṛkṣayā

Synonyma

jagṛhe — přijal; pauruṣam rūpam — podobu inkarnace puruṣa; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; mahat-ādibhiḥ — s hmotnou energií apod.; sambhūtam — stvořil; ṣoḍaśa — šestnáct; kalam — prvků; ādau — na počátku; loka — hmotných světů; sisṛkṣayā — s touhou po stvoření.

Překlad

„  ,Na počátku stvoření se Pán expandoval do podoby inkarnace puruṣi a byl doprovázen všemi složkami hmotného stvoření. Nejdříve stvořil šestnáct hlavních energií potřebných ke stvoření, aby mohly být projeveny hmotné vesmíry.̀  “

Význam

Tento citát je ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.3.1). Vysvětlení se nachází v 84. verši páté kapitoly Ādi-līly.