Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.267

Verš

ādyo ’vatāraḥ puruṣaḥ parasya
kālaḥ svabhāvaḥ sad-asan manaś ca
dravyaṁ vikāro guṇa indriyāṇi
virāṭ svarāṭ sthāsnu cariṣṇu bhūmnaḥ

Synonyma

ādyaḥ avatāraḥ — původní inkarnace; puruṣaḥ — Kāraṇābdhiśāyī Viṣṇu; parasya — Nejvyššího Pána; kālaḥ — čas; svabhāvaḥ — prostor; sat-asat — příčina a následek; manaḥ ca — a také mysl; dravyam — pět prvků; vikāraḥ — přeměna falešného ega; guṇaḥ — kvalit přírody; indriyāṇi — smyslů; virāṭ — vesmírné podoby; svarāṭ — Garbhodakaśāyī Viṣṇu; sthāsnu — nehybné; cariṣṇu — pohyblivé; bhūmnaḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

„  ,Kāraṇābdhiśāyī Viṣṇu (Mahā-Viṣṇu) je první inkarnací Nejvyššího Pána a je vládcem věčného času, prostoru, příčiny a následku, mysli, prvků, hmotného ega, kvalit přírody, smyslů, vesmírné podoby Pána, Garbhodakaśāyī Viṣṇua a úhrnu všech živých bytostí, jak pohyblivých, tak nehybných.̀  “

Význam

Tento citát je ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.6.42). Vysvětlení se nachází v 83. verši páté kapitoly Ādi-līly.