Skip to main content

Synonyma

tat dravyam
vesmíry a vesmírnou podobu atd. — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.22
dravyam
věc — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.33
základní prvky (země, voda, oheň, vzduch a éter) — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.14
prvky — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.42
hmotné prvky — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.12
pět hmotných prvků — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.43
složky — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.35-36
jemné podoby hmoty — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.26
předmĕt — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.30
základní podstata — Śrīmad-bhāgavatam 12.7.20
náčiní — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.31
pět prvků — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.267
pṛthak dravyam
konkrétní příslušenství — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.10-11
různé potřeby pro obĕť — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.48-49