Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.75

Verš

kibā ei sākṣāt kāma,dyuti-bimba mūrtimān,
ki mādhurya svayaṁ mūrtimanta
kibā mano-netrotsava,
kibā prāṇa-vallabha,
satya kṛṣṇa āilā netrānanda

Synonyma

kibā — zdali; ei — tento; sākṣāt — přímo; kāma — Amor; dyuti-bimba — odraz záře; mūrtimān — zosobněný; ki — zdali; mādhurya — sladkost; svayam — osobně; mūrtimanta — zosobněná; kibā — zdali; manaḥ-netra-utsava — slavnost pro mysl a oči; kibā — zda; prāṇa-vallabha — Můj život; satya — opravdu; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; āilā — přišel; netra-ānanda — potěšení pro Mé oči.

Překlad

Potom začal Śrī Caitanya Mahāprabhu mluvit takto: „Je zde snad osobně přítomný Amor se září a odleskem kadambového stromu? Je to snad ten, který je zosobněnou sladkostí, potěšením pro Mé oči a mysl, Mým životem? Zjevil se snad opravdu Mým očím Kṛṣṇa?“