Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.13

Verš

hasta, pada, śira saba śarīra-bhitare
praviṣṭa haya — kūrma-rūpa dekhiye prabhure

Synonyma

hasta — ruce; pada — nohy; śira — hlava; saba — všechny; śarīra — těla; bhitare — dovnitř; praviṣṭa — stažené; haya — je; kūrma-rūpa — jako želva; dekhiye — člověk vidí; prabhure — Pána.

Překlad

Někdy se ruce, nohy a hlava Śrī Caitanyi Mahāprabhua stáhly do Jeho těla, jako když želva zatáhne své údy.