Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.223

Verš

kāndhe caḍe, kāndhe caḍāya, kare krīḍā-raṇa
kṛṣṇe seve, kṛṣṇe karāya āpana-sevana

Synonyma

kāndhe — na záda; caḍe — vyskočí; kāndhe caḍāya — někdy vezme na svá záda; kare — provádí; krīḍā-raṇa — předstíraný souboj; kṛṣṇe seve — slouží Kṛṣṇovi; kṛṣṇe — od Kṛṣṇy; karāya — přiměje; āpana-sevana — sloužit sobě.

Překlad

„Na úrovni sakhya-rasy oddaný někdy slouží Pánu a někdy přiměje Kṛṣṇu, aby On sloužil jemu. Při svých předstíraných zápasech pasáčci někdy vyskočí Kṛṣṇovi na záda a někdy nechají Kṛṣṇu vylézt na záda jim.“