Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.216

Verš

nārāyaṇa-parāḥ sarve
na kutaścana bibhyati
svargāpavarga-narakeṣv
api tulyārtha-darśinaḥ

Synonyma

nārāyaṇa-parāḥ — ti, kdo jsou připoutaní k Nejvyšší Osobnosti Božství; sarve — všichni; na — ne; kutaścana — odkudkoliv; bibhyati — bojí se; svarga — na nebeských planetách; apavarga — v osvobozeném stavu; narakeṣu — nebo v pekle; api — i když; tulya-artha — výsledky jako stejné; darśinaḥ — kdo vidí.

Překlad

„  ,Ten, kdo je oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství Nārāyaṇovi, se ničeho nebojí. Povýšení na nebeské planety, uvržení do pekel i vysvobození z hmotného otroctví připadají oddanému stejné.̀  “

Význam

Tento verš je citátem ze Śrīmad-Bhāgavatamu (6.17.28). Povýšení na nebeské planety, vysvobození z hmotného otroctví a uvržení do pekla jsou pro oddaného stejné. Jeho jedinou touhou je být připoutaný k lotosovým nohám Kṛṣṇy a věnovat se transcendentální láskyplné službě Jemu.