Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.48-49

Verš

keha yadi tāṅra mukhe śune kṛṣṇa-nāma
tāṅra mukhe āna śune tāṅra mukhe āna
sabe ‘kṛṣṇa’ ‘hari’ bali’ nāce, kānde, hāse
paramparāya ‘vaiṣṇava’ ha-ila sarva deśe

Synonyma

keha — někdo; yadi — když; tāṅra mukhe — z Pánových úst; śune — slyší; kṛṣṇa-nāma — zpěv Hare Kṛṣṇa mantry; tāṅra mukhe — z úst těch, kdo takto zpívají; āna śune — někdo jiný slyší; tāṅra mukhe — a z jeho úst; āna — někdo jiný; sabe — jich všech; kṛṣṇa — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; hari — další svaté jméno Pána; bali' — když zpívají; nāce — tančí; kānde — pláčou; hāse — smějí se; paramparāya — skrze učednickou posloupnost; vaiṣṇava — oddaní; ha-ila — stali se; sarva deśe — ve všech zemích.

Překlad

Když někdo slyšel zpěv svatého jména z úst Śrī Caitanyi Mahāprabhua a někdo další pak slyšel zpěv z úst této druhé osoby a někdo další zase od té třetí osoby, stali se všichni ve všech zemích skrze takovouto duchovní posloupnost vaiṣṇavy. Každý tak zpíval svaté jméno Kṛṣṇa a Hari, tančil, plakal a smál se.

Význam

Zde je vysvětlena transcendentální síla Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Svaté jméno nejdříve zpíval Śrī Caitanya Mahāprabhu. Ten, kdo je slyší přímo od Něho, je očištěn. Nasloucháním této osobě se očistí další. Tak tento očistný proces postupuje dále mezi čistými oddanými. Śrī Caitanya Mahāprabhu je Nejvyšší Osobnost Božství a nikdo nemůže tvrdit, že má stejnou moc jako On. Pokud je však někdo čistý oddaný, mohou být jeho zpěvem očištěny stovky a tisíce lidí. Tuto schopnost má každá živá bytost za předpokladu, že zpívá Hare Kṛṣṇa mahā-mantru bez přestupků a bez hmotných pohnutek. Když ji bez přestupků zpívá čistý oddaný, stane se vaiṣṇavou další člověk a od něho zase další. To je systém parampary.