Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.244

Verš

dekhi’ tāṅra pitā-mātā baḍa sukha pāila
tāṅhāra āvaraṇa kichu śithila ha-ila

Synonyma

dekhi' — když viděli; tāṅra — jeho; pitā-mātā — otec a matka; baḍa — velké; sukha — štěstí; pāila — prožívali; tāṅhāra āvaraṇa — silný dohled nad ním; kichu — něco; śithila ha-ila — zeslábl.

Překlad

Když otec i matka Raghunātha dāse viděli, že se jejich syn chová jako hospodář, udělalo jim to velkou radost. Polevili proto ve svém dohledu.

Význam

Když otec i matka Raghunātha dāse viděli, že se jejich syn už nechová jako blázen, ale že zodpovědně plní své povinnosti, měli z toho velkou radost. Jedenáct lidí, kteří ho hlídali – pět strážců, čtyři osobní služebníci a dva brāhmaṇové –, polevilo v pozornosti. Poté, co se Raghunātha dāsa skutečně ujal svých domácích povinností, jeho rodiče počet strážců snížili.