Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.13

Verš

tava kathāmṛtaṁ tapta-jīvanaṁ
kavibhir īḍitaṁ kalmaṣāpaham
śravaṇa-maṅgalaṁ śrīmad-ātataṁ
bhuvi gṛṇanti ye bhūridā janāḥ

Synonyma

tava — Tvých; kathā-amṛtam — nektar slov; tapta-jīvanam — život pro osoby příliš soužené v hmotném světě; kavibhiḥ — velmi vznešenými osobami; īḍitam — popisované; kalmaṣa-apaham — to, co odhání všechny druhy hříšných reakcí; śravaṇa-maṅgalam — přinášející veškerý duchovní prospěch každému, kdo naslouchá; śrī-mat — plné veškeré duchovní síly; ātatam — hlásané po celém světě; bhuvi — v tomto hmotném světě; gṛṇanti — přednášejí a šíří; ye — ti, kdo; bhūri-dāḥ — nejprospěšnější; janāḥ — lidé.

Překlad

„  ,Můj Pane, nektar Tvých slov a popisy Tvých činností jsou životem těch, kdo jsou neustále soužení v tomto hmotném světě. Tato vyprávění jsou předávána vznešenými osobnostmi a odstraňují veškeré hříšné reakce. Každý, kdo těmto vyprávěním naslouchá, dosáhne veškerého štěstí. Tato vyprávění se šíří po celém světě a jsou plná duchovní síly. Ti, kdo hlásají toto poselství Boha, jsou zcela jistě těmi nejvelkodušnějšími pracovníky pro dobro druhých.̀  “

Význam