Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.205

Verš

pakṣa-dina duḥkhī loka prabhura adarśane
darśana kariyā loka sukha pāila mane

Synonyma

pakṣa-dina — čtrnáct dní; duḥkhī — nešťastní; loka — oddaní; prabhura — Pána Jagannātha; adarśane — bez možnosti vidět; darśana kariyā — spatřením; loka — všichni oddaní; sukha — štěstí; pāila — získali; mane — v mysli.

Překlad

Čtrnáct dní byli všichni nešťastní, protože nemohli vidět Božstvo Pána Jagannātha. Jakmile oddaní při této slavnosti Pána spatřili, pocítili nesmírné štěstí.