Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.204

Verš

āra dine jagannāthera ‘netrotsava’ nāma
mahotsava haila bhaktera prāṇa-samāna

Synonyma

āra dine — dalšího dne; jagannāthera — Pána Jagannātha; netra-utsava — slavnost zhlédnutí očí; nāma — s názvem; mahā-utsava — velkou slavnost; haila — slavili; bhaktera — oddaných; prāṇa-samāna — život.

Překlad

Dalšího dne se konala slavnost Netrotsava. Tato velká slavnost byla pro oddané vším.

Význam

Během čtrnácti dnů, jež předcházejí samotné Ratha-yātře, probíhá obřad koupele Pána Jagannātha, po kterém je třeba Jeho tělo znovu namalovat. Tomu se říká aṅga-rāga. Slavnost Netrotsava, pořádaná s velkou okázalostí časně ráno v den Nava-yauvana, je pro oddané vším.