Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.81

Verš

āhuś ca te nalina-nābha padāravindaṁ
yogeśvarair hṛdi vicintyam agādha-bodhaiḥ
saṁsāra-kūpa-patitottaraṇāvalambaṁ
gehaṁ juṣām api manasy udiyāt sadā naḥ

Synonyma

āhuḥgopī pravily; ca — a; te — Tvé; nalina-nābha — ó Pane, jehož pupek je jako lotosový květ; pada-aravindam — lotosové nohy; yoga-īśvaraiḥ — velkými mystickými yogīmi; hṛdi — v srdci; vicintyam — meditovat o; agādha-bodhaiḥ — kteří byli vysoce učenými filosofy; saṁsāra-kūpa — temná studna hmotné existence; patita — pokleslých; uttaraṇa — osvoboditelé; avalambam — jediné útočiště; geham — rodinnými záležitostmi; juṣām — těch, kdo jsou zaměstnáni; api — přestože; manasi — v myslích; udiyāt — nechť je probuzeno; sadā — vždy; naḥ — našich.

Překlad

Gopī pravily: „Drahý Pane, máš pupek jako lotosový květ a Tvoje lotosové nohy jsou jediným útočištěm pro ty, kteří spadli do hluboké studny hmotné existence. Tvé nohy uctívají a meditují o nich velcí mystičtí yogī a vysoce učení filosofové. Přejeme si, aby se tyto lotosové nohy zjevily také v našich srdcích, přestože jsme pouze obyčejné ženy v domácnosti.“

Význam