Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.79

Verš

yadi vā tomāra tāre rākhite haya mana
āji ye rākhila, sei karibe rakṣaṇa”

Synonyma

yadi — jestliže nějak; tomāra — Tvoje; tāre — jeho; rākhite — ochránit; haya — je; mana — mysl; āji — dnes; ye — ten, který; rākhila — ochránil; sei — On; karibe rakṣaṇa — ochrání.

Překlad

Nakonec Kāśī Miśra Pánu řekl: „Jestliže chceš Gopīnātha ochránit, tak ho Pán Jagannātha, který ho ochránil dnes, ochrání i v budoucnosti.“