Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.67-68

Verš

nāty-aśnato ’pi yogo ’sti
na caikāntam anaśnataḥ
na cāti-svapna-śīlasya
jāgrato naiva cārjuna
yuktāhāra-vihārasya
yukta-ceṣṭasya karmasu
yukta-svapnāvabodhasya
yogo bhavati duḥkha-hā”

Synonyma

na — ne; ati-aśnataḥ — toho, kdo jí příliš; api — zajisté; yogaḥ — spojení s Nejvyšším; asti — je; na — ne; ca — také; ekāntam — pouze; anaśnataḥ — toho, kdo nejí; na — ne; ca — také; ati-svapna-śīlasya — toho, kdo ve spánku příliš sní; jāgrataḥ — toho, kdo zůstává bdělý; na — ne; eva — zajisté; ca — také; arjuna — ó Arjuno; yukta — tolik, kolik je třeba; āhāra — jedení; vihārasya — toho, jehož smyslový požitek; yukta — správné; ceṣṭasya — toho, jehož snažení; karmasu — ve vykonávání svých povinností; yukta — tolik, kolik je třeba; svapna — snění ve spánku; avabodhasya — toho, kdo se udržuje v bdělosti; yogaḥ — provádění yogy; bhavati — je; duḥkha- — zmenšení utrpení.

Překlad

„(Pán Kṛṣṇa řekl:) ,Můj drahý Arjuno, nikdo nemůže provádět mystickou yogu, pokud jí víc, než je nutné, nebo se zbytečně postí, příliš spí a sní, nebo spí málo. Člověk by měl jíst a uspokojovat své smysly, nakolik je třeba, měl by se snažit správně vykonávat své povinnosti a usměrňovat svůj spánek i bdění. Tak se může praktikováním mystické yogy oprostit od hmotných strastí.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (6.1617).