Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.11

Verš

jagannāthera prasāda ānilā bhikṣāra lāgiyā
yatheṣṭa bhikṣā karilā teṅho nindāra lāgiyā

Synonyma

jagannāthera prasāda — zbytky jídla Pána Jagannātha; ānilā — přinesl; bhikṣāra lāgiyā — aby pohostil; yatheṣṭa bhikṣā karilā — hodně se najedl; teṅho — on; nindāra lāgiyā — aby našel nějakou chybu.

Překlad

Bylo přineseno obrovské množství zbytků jídla od Pána Jagannātha. Rāmacandra Purī se dosyta najedl a potom chtěl na Jagadānandovi Paṇḍitovi najít nějakou chybu.