Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.87

Verš

haridāse kahe prabhu, — “śuna, haridāsa
parera dravya iṅho cāhena karite vināśa

Synonyma

haridāse — Haridāse Ṭhākura; kahe prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu oslovil; śuna haridāsa — Můj drahý Haridāsi, prosím poslouchej; parera dravya — majetek někoho jiného; iṅho — tento Sanātana Gosvāmī; cāhena — chce; karite vināśa — zničit.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom řekl Haridāsovi Ṭhākurovi: „Můj drahý Haridāsi, prosím poslouchej. Tento ušlechtilý muž chce zničit majetek někoho jiného.“