Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.86

Verš

yāre yaiche nācāo, se taiche kare nartane
kaiche nāce, kebā nācāya, seha nāhi jāne”

Synonyma

yāre — kohokoliv; yaiche — jak; nācāo — roztančíš; se — ten; taiche — tak; kare nartane — tančí; kaiche — jak; nāce — tančí; kebā nācāya — kdo způsobuje, že tančí; seha — on; nāhi jāne — neví.

Překlad

„Můj drahý Pane, ten, koho roztančíš, tančí podle Tvého přání, ale sám neví, jak tančí ani kdo ho roztančil.“