Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.28

Verš

sanātana kahe, — “nīca-vaṁśe mora janma
adharma anyāya yata, — āmāra kula-dharma

Synonyma

sanātana kahe — Sanātana Gosvāmī řekl; nīca-vaṁśe — v nízké rodině; mora janma — mé zrození; adharma — bezbožnost; anyāya — hříšné činnosti; yata — všechny; āmāra — moje; kula-dharma — rodinné činnosti.

Překlad

Sanātana Gosvāmī řekl: „Narodil jsem se v nízké rodině, která se dopouští různých bezbožných činností, jež porušují nařízení písem.“