Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.144

Verš

sanātana kahe, — “bhāla kailā upadeśa
tāhāṅ yāba, sei mora ‘prabhu-datta deśa’ ”

Synonyma

sanātana kahe — Sanātana Gosvāmī odpověděl; bhāla kailā upadeśa — dobře jsi poradil; tāhāṅ yāba — půjdu tam; sei — to; mora — moje; prabhu-datta — Pánem přidělená; deśa — země pobytu.

Překlad

Sanātana Gosvāmī odpověděl: „Dobře jsi mi poradil. Zajisté tam půjdu, protože to je místo, které mi Pán přidělil, abych tam žil.“

Význam

Slova prabhu-datta deśa jsou velmi významná. Škola oddanosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua každého učí, aby neseděl na jednom místě, ale aby kázal učení o oddané službě po celém světě. Pán poslal Sanātanu Gosvāmīho a Rūpu Gosvāmīho do Vrindávanu, aby tam odhalili a obnovili svatá místa a odtamtud ustanovili učení bhakti. Sanātana Gosvāmī a Rūpa Gosvāmī tedy Vrindávan dostali jako místo svého pobytu. Všichni v posloupnosti oddanosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua by měli podobně přijmout slova duchovního mistra a šířit tak hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Měli by jít do všech částí světa a přijmout tato místa jako prabhu-datta deśa, místa přidělená duchovním mistrem či Pánem Kṛṣṇou. Jelikož je duchovní mistr zástupcem Pána Kṛṣṇy, rozumí se, že ten, kdo plní pokyny duchovního mistra, plní pokyny Kṛṣṇy neboli Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl, aby se učení o oddané službě šířilo po celém světě (pṛithivīte āche yata nagarādi grāma). Oddaní, kteří rozvíjejí vědomí Kṛṣṇy, se proto musí rozjet do různých částí světa a kázat, jak nařizuje duchovní mistr. To uspokojí Śrī Caitanyu Mahāprabhua.