Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.46

Verš

yebā veṇu-kala-dhvani,eka-bāra tāhā śuni’,
jagan-nārī-citta āulāya
nīvi-bandha paḍe khasi’,
vinā-mūle haya dāsī,
bāulī hañā kṛṣṇa-pāśe dhāya

Synonyma

yebā — každý, kdo; veṇu — této flétny; kala-dhvani — sladkou melodii; eka-bāra — jednou; tāhā — tuto; śuni' — když uslyší; jagat — vesmíru; nārī — žen; citta — srdce; āulāya — rozruší se; nīvi-bandha — utažené opasky; paḍe — spadnou; khasi' — poté, co se povolí; vinā-mūle — bez platu; haya — stanou se; dāsī — služebnicemi; bāulī — šílené; hañā — stávající se; kṛṣṇa-pāśe — ke Kṛṣṇovi; dhāya — ženou se.

Překlad

„Transcendentální melodie Kṛṣṇovy flétny rozruší srdce žen po celém světě už při jediném zaslechnutí. Jejich utažené opasky se uvolní a ony se stanou Kṛṣṇovými neplacenými služebnicemi. Ženou se ke Kṛṣṇovi, jako kdyby byly šílené.“