Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.27

Verš

aho bata śva-paco ’to garīyān
yaj-jihvāgre vartate nāma tubhyam
tepus tapas te juhuvuḥ sasnur āryā
brahmānūcur nāma gṛṇanti ye te

Synonyma

aho bata — jak je to úžasné; śva-pacaḥ — pojídač psů; ataḥ — než zasvěcený brāhmaṇa; garīyān — slavnější; yat — jehož; jihvā-agre — na špičce jazyka; vartate — setrvává; nāma — svaté jméno; tubhyam — Tebe, můj Pane; tepuḥ — vykonali; tapaḥ — askezi; te — oni; juhuvuḥ — vykonali oběti; sasnuḥ — vykoupali se na svatých místech; āryāḥ — opravdu patří k árjům; brahma — všechny Védy; anūcuḥ — prostudovali; nāma — svaté jméno; gṛṇanti — pronášejí; ye — kdo; te — oni.

Překlad

„  ,Můj drahý Pane, každý, kdo na svém jazyku neustále udržuje Tvé svaté jméno, je vznešenější než zasvěcený brāhmaṇa. I když se mohl narodit v rodině pojídačů psů, a být tak podle hmotných měřítek nejnižší z lidí, je přesto slavný. To je úžasná síla zpívání svatého jména Pána. O tom, kdo zpívá svaté jméno, je známé, že již podstoupil všechny druhy askeze, prostudoval všechny Védy, vykonal všechny velké oběti zmíněné ve Védách a vykoupal se na všech posvátných poutních místech. Taková osoba je skutečným Árjou.̀  “