Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.25

Verš

na me ’bhaktaś catur-vedī
mad-bhaktaḥ śva-pacaḥ priyaḥ
tasmai deyaṁ tato grāhyaṁ
sa ca pūjyo yathā hy aham

Synonyma

na — ne; me — Mojí; abhaktaḥ — bez čisté oddané služby; catuḥ-vedī — znalec čtyř Véd; mat-bhaktaḥ — Můj oddaný; śva-pacaḥ — dokonce i z rodiny pojídačů psů; priyaḥ — velmi drahý; tasmai — jemu (čistému oddanému); deyam — mělo by se dávat; tataḥ — od něho; grāhyam — měly by se přijímat (zbytky jídla); saḥ — taková osoba; ca — také; pūjyaḥ — zaslouží si uctívání; yathā — stejně jako; hi — zajisté; aham — Já.

Překlad

„  ,Ani ten, kdo je velkým znalcem sanskrtské literatury, není uznán jako Můj oddaný, pokud nevykonává čistou oddanou službu. Pokud je však Mým čistým oddaným bez touhy užívat si plodů svých činů či mentální spekulace někdo narozený v rodině pojídačů psů, je Mi nesmírně drahý. Měla by se mu prokazovat veškerá úcta, a cokoliv nabídne, by se mělo přijmout, protože takoví oddaní jsou hodni stejného uctívání jako Já!̀  “

Význam

Tento verš, vyslovený Nejvyšší Osobnosti Božství, se nachází v Hari-bhakti-vilāse (10.127).