Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.23

Verš

ṭhākura kahe, — “aiche bāt kahite nā yuyāya
āmi — nīca-jāti, tumi — susajjana rāya”

Synonyma

ṭhākura kahe — Jhaḍu Ṭhākura řekl; aiche bāt — taková žádost; kahite yuyāya — by neměla být vyslovena; āmi — já; nīca-jāti — pocházející z rodiny velmi nízké kasty; tumi — ty; su-sat-jana rāya — velmi urozený a bohatý muž.

Překlad

Jhaḍu Ṭhākura odpověděl: „Nehodí se, abys mě žádal o takovou věc. Zatímco ty jsi ctihodný a bohatý muž, já pocházím z rodiny, která patří k velmi nízké kastě.“