Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.14

Verš

saundaryāmṛta-sindhu-bhaṅga-lalanā-cittādri-samplāvakaḥ
karṇānandi-sanarma-ramya-vacanaḥ koṭīndu-śītāṅgakaḥ
saurabhyāmṛta-samplavāvṛta-jagat pīyūṣa-ramyādharaḥ
śrī-gopendra-sutaḥ sa karṣati balāt pañcendriyāṇy āli me

Synonyma

saundarya — Jeho krása; amṛta-sindhu — oceánu nektaru; bhaṅga — vlnami; lalanā — žen; citta — srdcí; adri — hory; samplāvakaḥ — zaplavující; karṇa — skrze uši; ānandi — přinášející potěšení; sa-narma — radostný; ramya — překrásný; vacanaḥ — jehož hlas; koṭi-indu — než deset miliónů měsíců; śīta — chladivější; aṅgakaḥ — jehož tělo; saurabhya — Jeho vůně; amṛta — nektaru; samplava — záplavou; āvṛta — pokrytý; jagat — celý vesmír; pīyūṣa — nektar; ramya — překrásných; adharaḥ — jehož rtů; śrī-gopa-indra — Nandy Mahārāje; sutaḥ — syn; saḥ — On; karṣati — upoutává; balāt — silou; pañca-indriyāṇi — pět smyslů; āli — ó drahá přítelkyně; me — Mých.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „  ,Srdce gopī jsou jako vysoké kopce, a přesto jsou zaplavené vlnami nektarového oceánu Kṛṣṇovy krásy. Jeho sladký hlas vstupuje do jejich uší a přináší jim transcendentální blaženost. Dotek Jeho těla je chladivější než milióny měsíců dohromady a nektar Jeho tělesné vůně zaplavuje celý svět. Ó Má drahá přítelkyně, tento Kṛṣṇa, jenž je synem Nandy Mahārāje a má rty jako nektar, silou přitahuje Mých pět smyslů.̀  “

Význam

Tento verš pochází z Govinda-līlāmṛty (8.3) od Śrīly Kṛṣṇadāse Kavirāje.