Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.46

Verš

vyāsa, śukādi yogi-gaṇa,kṛṣṇa ātmā nirañjana,
vraje tāṅra yata līlā-gaṇa
bhāgavatādi śāstra-gaṇe,
kariyāche varṇane,
sei tarjā paḍe anukṣaṇa

Synonyma

vyāsa — Dvaipāyana Vyāsa; śuka-ādi — a další mudrci jako Śukadeva Gosvāmī; yogi-gaṇa — velcí mystičtí yogī; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; ātmā — Nadduši; nirañjana — bez znečištění hmotou; vraje — ve Vrindávanu; tāṅra — Jeho; yata — veškeré; līlā-gaṇa — zábavy; bhāgavata-ādiŚrīmad-Bhāgavatam a další; śāstra-gaṇe — ve zjevených písmech; kariyāche varṇane — popsali; sei tarjā — tuto básnickou soutěž mezi dvěma skupinami; paḍe — čte; anukṣaṇa — v každém okamžiku.

Překlad

„Tento velký yogī Mé mysli neustále studuje poezii a rozhovory o vrindávanských zábavách Pána Kṛṣṇy. Velcí svatí yogī jako Vyāsadeva a Śukadeva Gosvāmī popsali ve Śrīmad-Bhāgavatamu a dalších písmech Pána Kṛṣṇu jako Nadduši, nedotčenou jakýmkoliv hmotným znečištěním.“