Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.25

Verš

loka nistārite ei tomāra ‘avatāra’
nāmera mahimā loke karilā pracāra

Synonyma

loka nistārite — abys osvobozoval obyčejné lidi; ei — v této; tomāra avatāra — svojí inkarnaci; nāmera mahimā — slávu svatého jména; loke — v tomto světě; karilā pracāra — kázal jsi.

Překlad

„Tvojí rolí v této inkarnaci bylo osvobozovat obyčejné lidi. Už jsi kázal slávu svatého jména Pána v tomto světě dostatečně.“

Význam

Haridāsa Ṭhākura je známý jako nāmācārya, protože je to on, kdo kázal slávu zpívání hari-nāmu neboli svatého jména Boha. Použitím slov tomāra avatāra („tvoje inkarnace“) Śrī Caitanya Mahāprabhu potvrzuje, že Haridāsa Ṭhākura je inkarnací Pána Brahmy. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že pokročilí oddaní pomáhají Nejvyššímu Pánu v Jeho misi a že tito oddaní neboli osobní společníci inkarnují na přání Nejvyššího Pána. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, inkarnuje podle svého přání a podle Jeho přání také inkarnují způsobilí oddaní, aby Mu v Jeho misi pomohli. Haridāsa Ṭhākura je tedy inkarnací Pána Brahmy a další oddaní jsou také inkarnacemi, které Pánu pomáhají vykonávat Jeho misi.