Skip to main content

Text 81

Text 81

Verš

Texto

saba lañā prabhu kailā prasāda bhojana
sabāre vidāya dilā karite śayana
saba lañā prabhu kailā prasāda bhojana
sabāre vidāya dilā karite śayana

Synonyma

Palabra por palabra

saba lañā — se všemi; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā — prováděl; prasāda bhojana — přijímání prasādam; sabāre — s každým; vidāya dilā — rozloučil se; karite śayana — aby si odpočinuli.

saba lañā — con todos ellos; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā — hizo; prasāda bhojana — tomar prasādam; sabāre — a todos; vidāya dilā — despidió; karite śayana — para descansar.

Překlad

Traducción

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom se všemi přijal prasādam a pak je požádal, aby se vrátili do svých obydlí a odpočinuli si.

Entonces, Śrī Caitanya Mahāprabhu tomó prasādam con todos ellos, y luego les pidió que regresasen a sus alojamientos a descansar.