Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.191

Verš

vihāra-sura-dīrghikā mama manaḥ-karīndrasya yā
vilocana-cakorayoḥ śarad-amanda-candra-prabhā
uro ’mbara-taṭasya cābharaṇa-cāru-tārāvalī
mayonnata-manorathair iyam alambhi sā rādhikā”

Synonyma

vihāra-sura-dīrghikā — Ganga protékající nebeskými planetami; mama — Moji; manaḥ-kari-indrasya — slonu podobnou mysl; — ta, která; vilocana — v pohledu; cakorayoḥ — Mých očí, které jsou jako ptáci cakora; śarat-amanda-candra-prabhā — jako podzimní měsíční svit; uraḥ — Mé hrudi; ambara — jako nebe; taṭasya — na okraji; ca — také; ābharaṇa — ozdoby; cāru — překrásné; tārā-āvalī — jako hvězdy; mayā — Mnou; unnata — velmi vznešenými; manaḥ-rathaiḥ — mentálními touhami; iyam — tato; alambhi — dosažena; — Ona; rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī.

Překlad

„  ,Śrīmatī Rādhārāṇī je Ganga, ve které si slon Mé mysli užívá svých zábav. Pro Mé oči, které jsou jako ptáci cakora, je svitem podzimního úplňku. Na okraji nebe Mé hrudi je zářící ozdobou, jasným a krásným souhvězdím. Díky vysoce vznešenému stavu své mysli jsem dnes Śrīmatī Rādhārāṇī získal.̀  “

Význam

Tento verš z Lalita-mādhavy (2.10) vyjadřuje myšlenky Pána Kṛṣṇy ve vztahu ke Śrīmatī Rādhārāṇī.