Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.14

Verš

yadi vā tārkika kahe, — tarka se pramāṇa
tarka-śāstre siddha yei, sei sevyamāna

Synonyma

yadi — když; — nebo; tārkika — logik; kahe — říká; tarka — logika; se — tento; pramāṇa — důkaz; tarka-śāstre — v logice; siddha — přijmuté; yei — cokoliv; sei — toto; sevyamāna — je hodné uctívání.

Překlad

Logici prohlašují: „Dokud člověk nedosáhne pochopení skrze logiku a argumenty, jak se může rozhodnout, které Božstvo je hodné toho být uctíváno?“