Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.100-101

Verš

ananta-śayyāte tāṅhā karila śayana
sahasra mastaka tāṅra sahasra vadana
sahasra-caraṇa-hasta, sahasra-nayana
sarva-avatāra-bīja, jagat-kāraṇa

Synonyma

ananta-śayyāte — na Pánu Anantovi jako na lůžku; tāṅhā — tam; karila śayana — ulehl; sahasra — tisíce; mastaka — hlav; tāṅra — Jeho; sahasra vadana — tisíce tváří; sahasra — tisíce; caraṇa — nohou; hasta — rukou; sahasra-nayana — tisíce očí; sarva-avatāra-bīja — semeno všech inkarnací; jagat-kāraṇa — příčina hmotného světa.

Překlad

Ležel tam na Anantovi jako svém lůžku. Pán Ananta, božský had, má tisíce hlav, tisíce tváří, tisíce očí a tisíce rukou a nohou. Je semenem všech inkarnací a příčinou hmotného světa.

Význam

Ve vodě vytvořené ze svého potu Pán Garbhodakaśāyī Viṣṇu leží na Viṣṇuově expanzi zvané Śeṣa, jež je popsána ve Śrīmad-Bhāgavatamu a ve čtyřech Védách následovně:

sahasra-śīrṣā puruṣaḥ
sahasrākṣaḥ sahasra-pāt
sa bhūmiṁ viśvato vṛtvā-
tyatiṣṭhad daśāṅgulam

Podoba Viṣṇua, zvaná Ananta-śayana, má tisíce rukou, nohou a očí, a je činným původcem všech inkarnací v tomto hmotném světě.