Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.55

Verš

rādhā kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī śaktir asmād
ekātmānāv api bhuvi purā deha-bhedaṁ gatau tau
caitanyākhyaṁ prakaṭam adhunā tad-dvayaṁ caikyam āptaṁ
rādhā-bhāva-dyuti-suvalitaṁ naumi kṛṣṇa-svarūpam

Synonyma

rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; praṇaya — lásky; vikṛtiḥ — proměna; hlādinī śaktiḥ — energie blaženosti; asmāt — z toho; eka-ātmānau — oba stejnou totožnost; api — přestože; bhuvi — na Zemi; purā — od věčnosti; deha-bhedam — oddělené podoby; gatau — získali; tau — tito dva; caitanya-ākhyam — známý jako Śrī Caitanya; prakaṭam — projeveni; adhunā — nyní; tat-dvayam — tito dva; ca — a; aikyam — spojení; āptam — dosáhli; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; bhāva — náladou; dyuti — září; suvalitam — jenž je ozdoben; naumi — skládám poklony; kṛṣṇa-svarūpam — tomu, který se neliší od Pána Kṛṣṇy.

Překlad

„Láskyplné zábavy Śrī Rādhy a Kṛṣṇy jsou transcendentálními projevy Pánovy vnitřní energie blaženosti. I když jsou Rādhā a Kṛṣṇa ve své totožnosti jedna a ta samá osoba, navždy se rozdělili. Nyní se tyto dvě transcendentální osobnosti znovu spojily v podobě Śrī Kṛṣṇy Caitanyi. Zjevil se s náladou a barvou pleti Śrīmatī Rādhārāṇī, přestože je samotný Kṛṣṇa. Hluboce se Mu klaním.“

Význam

Tento text pochází z deníku Śrīly Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho. Mezi prvními čtrnácti verši Śrī Caitanya-caritāmṛty je pátý.