Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.66

Verš

sadopāsyaḥ śrīmān dhṛta-manuja-kāyaiḥ praṇayitāṁ
vahadbhir gīr-vāṇair giriśa-parameṣṭhi-prabhṛtibhiḥ
sva-bhaktebhyaḥ śuddhāṁ nija-bhajana-mudrām upadiśan
sa caitanyaḥ kiṁ me punar api dṛśor yāsyati padam

Synonyma

sadā — vždy; upāsyaḥ — hodný uctívání; śrīmān — překrásný; dhṛta — kdo přijali; manuja-kāyaiḥ — lidská těla; praṇayitām — lásku; vahadbhiḥ — chovají; giḥ-vāṇaiḥ — polobohy; giriśa — Pán Śiva; parameṣṭhi — Pán Brahmā; prabhṛtibhiḥ — jimi vedenými; sva-bhaktebhyaḥ — svým vlastním oddaným; śuddhām — čisté; nija-bhajana — uctívání sebe; mudrām — znak; upadiśan — poučuje; saḥ — On; caitanyaḥ — Pán Caitanya; kim — co; me — mých; punaḥ — znovu; api — jistě; dṛśoḥ — očí; yāsyati — půjde; padam — do sídla.

Překlad

„Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu je vždy nejuctívanějším Božstvem polobohů, včetně Pána Śivy a Pána Brahmy, kteří za Ním z lásky přišli v podobě obyčejných lidí. Pán své oddané poučuje o čisté oddané službě Jemu. Budu Jej moci znovu spatřit?“

Význam

Tento verš je Prathama Śrī Caitanyāṣṭaka 1 ze Stava-māly Śrīly Rūpy Gosvāmīho.