Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.45

Verš

śānta, dānta, kṛṣṇa-bhakti-niṣṭhā-parāyaṇa
bhakta-vatsala, suśīla, sarva-bhūte sama

Synonyma

śānta — klidný; dānta — sebeovládnutý; kṛṣṇa-bhakti — službě Pánu Kṛṣṇovi; niṣṭhā-parāyaṇa — plně odevzdaný; bhakta-vatsala — laskavý k oddaným; su-śīla — dobrý charakter; sarva-bhūte — vůči všem živým bytostem; sama — stejný.

Překlad

Je klidný, sebeovládnutý a plně odevzdaný transcendentální službě Pánu Śrī Kṛṣṇovi. Je laskavý ke svým oddaným, jemný a žádným živým bytostem nestraní.