Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.241

Verš

tabe ācāryera ghare kaila kṛṣṇa-līlā
rukmiṇī-svarūpa prabhu āpane ha-ilā

Synonyma

tabe — potom; ācāryera — Śrī Candraśekhary Ācāryi; ghare — v domě; kaila — prováděl; kṛṣṇa-līlā — zábavy Pána Kṛṣṇy; rukmiṇī — Rukmiṇī; svarūpa — podoba; prabhu — Pán; āpane — osobně; ha-ilā — se stal.

Překlad

Poté se v domě Śrī Candraśekhary Ācāryi hrály divadelní hry o Kṛṣṇových zábavách. Pán osobně hrál roli Rukmiṇī, Kṛṣṇovy nejpřednější královny.