Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.79-80

Verš

īśvarera śakti haya e-tina prakāra
eka lakṣmī-gaṇa, pure mahiṣī-gaṇa āra
vraje gopī-gaṇa āra sabhāte pradhāna
vrajendra-nandana yā’te svayaṁ bhagavān

Synonyma

īśvarera — Nejvyššího Pána; śakti — energie; haya — je; e-tina — tyto tři; prakāra — druhy; eka — jedna; lakṣmī-gaṇa — bohyně štěstí na Vaikuṇṭě; pure — ve Dvárace; mahiṣī-gaṇa — královny; āra — a; vraje — ve Vrindávanu; gopī-gaṇagopī; āra — a; sabhāte — mezi jimi všemi; pradhāna — hlavní; vraja-indra-nandana — Kṛṣṇa, syn krále Vradži; yā'te — protože; svayam — osobně; bhagavān — původní Pán.

Překlad

Energie (společnice) Nejvyššího Pána jsou tří druhů: Lakṣmī na Vaikuṇṭě, královny ve Dvárace, a gopī ve Vrindávanu. Gopī jsou nejlepší ze všech, protože mají tu výsadu, že mohou sloužit Śrī Kṛṣṇovi, původnímu Pánu, synovi krále Vradži.