Skip to main content

Bg. 3.32

Verš

ye tv etad abhyasūyanto
nānutiṣṭhanti me matam
sarva-jñāna-vimūḍhāṁs tān
viddhi naṣṭān acetasaḥ

Synonyma

ye — ti; tu — však; etat — tento; abhyasūyantaḥ — ze závisti; na — ne; anutiṣṭhanti — náležitě plní; me — Můj; matam — příkaz; sarva-jñāna — v poznání všeho druhu; vimūḍhān — dokonale zmateni; tān — oni jsou; viddhi — věz; naṣṭān — všichni zničeni; acetasaḥ — bez vědomí Kṛṣṇy.

Překlad

Avšak o těch, kteří ze závisti toto učení přehlížejí a neřídí se jím, je třeba vědět, že jsou zbaveni poznání, zmateni a jejich snahy dosáhnout dokonalosti jsou odsouzeny k neúspěchu.

Význam

Zde je jasně uvedena chyba toho, když si člověk není vědom Kṛṣṇy. Pokud někdo neposlouchá nařízení nejvyššího představitele výkonné moci, bude potrestán — a stejně dopadne ten, kdo neposlouchá nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství. Neposlušná osoba může být sebevýznačnější, ale její srdce je pusté, a ona tak nezná své vlastní já ani Svrchovaný Brahman, Paramātmu a Osobnost Božství. Nemá proto žádnou naději, že dosáhne dokonalosti života.