Skip to main content

Bg. 3.33

Verš

sadṛśaṁ ceṣṭate svasyāḥ
prakṛter jñānavān api
prakṛtiṁ yānti bhūtāni
nigrahaḥ kiṁ kariṣyati

Synonyma

sadṛśam — podle; ceṣṭate — snaží se; svasyāḥ — svými vlastními; prakṛteḥ — kvality přírody; jñāna-vān — učený; api — ačkoliv; prakṛtim — povaha; yānti — podrobují se; bhūtāni — všechny živé bytosti; nigrahaḥ — potlačování; kim — co; kariṣyati — zmůže.

Překlad

Dokonce i člověk oplývající poznáním jedná podle své povahy, neboť každý se řídí povahou, kterou získal ze tří kvalit. Co zmůže potlačování?

Význam

Nikdo se nemůže zbavit vlivu kvalit hmotné přírody, dokud nesetrvává na transcendentální úrovni vědomí Kṛṣṇy. Ve čtrnáctém verši sedmé kapitoly to potvrzuje samotný Pán. Ani ten největší světský vzdělanec se tedy nemůže vysvobodit ze zajetí māyi pomocí pouhého teoretického poznání neboli odlišení duše od těla. Je mnoho takzvaných spiritualistů, kteří se navenek staví jako pokročilí v transcendentální vědě, ale uvnitř či ve svém osobním životě jsou zcela pod vlivem určitých kvalit přírody, jež nejsou schopni překonat. Akademicky může být člověk vysoce vzdělaný, ale následkem dlouhotrvajícího styku s hmotnou přírodou je spoután. Vědomí Kṛṣṇy pomáhá živé bytosti uniknout z hmotného zajetí, i když koná své předepsané povinnosti týkající se hmotného života. Nikdo by se proto neměl zříkat svých pracovních povinností, aniž by si byl plně vědom Kṛṣṇy. Člověk by neměl znenadání zanechat plnění předepsaných povinností a nepřirozeně ze sebe dělat yogīna či transcendentalistu. Je lépe setrvat ve svém nynějším postavení a snažit se dosáhnout vědomí Kṛṣṇy pod vedením vyšší autority. Tak se lze vysvobodit ze zajetí Kṛṣṇovy māyi.