Skip to main content

Bg. 18.29

Verš

buddher bhedaṁ dhṛteś caiva
guṇatas tri-vidhaṁ śṛṇu
procyamānam aśeṣeṇa
pṛthaktvena dhanañ-jaya

Synonyma

buddheḥ — inteligence; bhedam — rozdíly; dhṛteḥ — stálosti; ca — také; eva — zajisté; guṇataḥ — podle kvalit hmotné přírody; tri-vidham — tří druhů; śṛṇu — slyš; procyamānam — jak popíši; aśeṣeṇa — podrobně; pṛthaktvena — různě; dhanañjaya — ó uchvatiteli bohatství.

Překlad

Ó uchvatiteli bohatství, nyní prosím poslouchej, jak ti z hlediska tří kvalit hmotné přírody podrobně vylíčím různé druhy pochopení a odhodlanosti.

Význam

Poté, co Pán popsal poznání, předmět poznání a znalce na třech různých úrovních podle kvalit hmotné přírody, popíše nyní stejným způsobem inteligenci a odhodlanost konatele.