Skip to main content

Bg. 18.30

Verš

pravṛttiṁ ca nivṛttiṁ ca
kāryākārye bhayābhaye
bandhaṁ mokṣaṁ ca yā vetti
buddhiḥ sā pārtha sāttvikī

Synonyma

pravṛttim — dělající; ca — také; nivṛttim — nedělající; ca — a; kārya — co se má dělat; akārye — a co se nemá dělat; bhaya — strach; abhaye — a nepřítomnost strachu; bandham — spoutanost; mokṣam — osvobození; ca — a; — to, které; vetti — zná; buddhiḥ — pochopení; — to; pārtha — ó synu Pṛthy; sāttvikī — charakteru dobra.

Překlad

Pochopení, díky kterému osoba ví, co se má a co nemá dělat, čeho je třeba se bát a čeho ne, co poutá a co osvobozuje, má charakter dobra, synu Pṛthy.

Význam

Jednání podle pokynů písem se nazývá pravṛtti neboli provádění činností, které se provádět mají. A činnosti, které nejsou takto nařízeny, se provádět nemají. Ten, kdo nezná pokyny písem, se zaplétá do akcí a reakcí. Pochopení založené na rozlišování za použití inteligence má charakter dobra.