Skip to main content

Bg. 18.31

Verš

yayā dharmam adharmaṁ ca
kāryaṁ cākāryam eva ca
ayathāvat prajānāti
buddhiḥ sā pārtha rājasī

Synonyma

yayā — kterou; dharmam — principy náboženství; adharmam — bezbožnost; ca — a; kāryam — co se má dělat; ca — také; akāryam — co se nemá dělat; eva — jistě; ca — také; ayathā-vat — nedokonale; prajānāti — ví; buddhiḥ — inteligence; — ta; pārtha — ó synu Pṛthy; rājasī — charakteru vášně.

Překlad

Ó synu Pṛthy, pochopení prosté rozlišování mezi náboženstvím a bezbožností a mezi tím, co je třeba konat a čeho je třeba se vyvarovat, má charakter vášně.