Skip to main content

Bg. 18.19

Verš

jñānaṁ karma ca kartā ca
tridhaiva guṇa-bhedataḥ
procyate guṇa-saṅkhyāne
yathāvac chṛṇu tāny api

Synonyma

jñānam — poznání; karma — práce; ca — také; kartā — konatel; ca — také; tridhā — tří druhů; eva — jistě; guṇa-bhedataḥ — z hlediska různých kvalit hmotné přírody; procyate — je řečeno; guṇa-saṅkhyāne — podle různých kvalit; yathā-vat — jak jsou; śṛṇu — slyš; tāni — o nich všech; api — také.

Překlad

Z hlediska tří kvalit hmotné přírody známe tři druhy poznání, činnosti a konatelů. Nyní si poslechni, jak se dělí.

Význam

Ve čtrnácté kapitole byly důkladně popsány tři úrovně kvalit hmotné přírody. Bylo tam řečeno, že kvalita dobra vše osvětluje, kvalita vášně je materialistická a kvalita nevědomosti vede k lenosti a netečnosti. Všechny kvality hmotné přírody poutají — nepřinášejí osvobození. Dokonce i kvalitou dobra je živá bytost podmíněná. V sedmnácté kapitole byly popsány různé druhy uctívání, kterým se věnují různí lidé ovlivnění různými kvalitami hmotné přírody. V tomto verši Pán říká, že si přeje hovořit o různých druzích poznání, konatelů a samotného jednání z hlediska tří hmotných kvalit.